მცირე და საშუალო საწარმოები

 

      წინარე, მცირე და საშუალო ბიზნესი (ახალი კლიენტები) 
- სესხის თანხა = 2,000 – 30,000 ლარი
- სესხის ვადა = 30 თვემდე


მცირე და საშუალო ბიზნესი (მხოლოდ არსებული კლიენტებისთვის)
- სესხის თანხა = 30,000 – 50,000 ლარი
- სესხის ვადა = 36 თვემდე


აირჩიეთ სესხის ტიპი
სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
ოქროს ლომბარდი
ბიზნეს სესხები
მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები
სასოფლო სამეურნეო
კრედიტის თანხა
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
წლიური პროცენტი
სესხის ტიპი