სალომბარდე სესხი


 ვალუტა:
- ლარი;
- აშშ დოლარი;
- ევრო;


სალომბარდე სესხის მოცულობა:
ერთჯერადი სესხის მოცულობა:
- მინიმალური - 10  ლარი
- მაქსიმალური - 20 000 ლარი
სალომბარდე სესხის გაცემა შესაძლებელია - 1 თვით, 2 თვით ან 3 თვით

სალომბარდე სესხის უზრუნველყოფა:
”კრედიტ პლუს ჯორჯია” სალომბარდე სესხს გასცემს ძვირფასი ლითონის (ოქრო) და ძვირფასი   ქვების (ბრილიანტის) უზრუნველყოფით;
აირჩიეთ სესხის ტიპი
სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
ოქროს ლომბარდი
ბიზნეს სესხები
მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები
სასოფლო სამეურნეო
კრედიტის თანხა
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
წლიური პროცენტი
სესხის ტიპი