ბიზნეს და სასოფლო-სამეურნეო კრედიტი


- სესხის თანხა = 10,500 ლარამდე
- სესხის ვადა = 3-24 თვე
- საშეღავათო პერიოდი = 9 თვემდე.


აირჩიეთ სესხის ტიპი
სესხი უძრავი ქონების უზრუნველყოფით
ოქროს ლომბარდი
ბიზნეს სესხები
მცირე და საშუალო ბიზნეს სესხები
სასოფლო სამეურნეო
კრედიტის თანხა
ვადა (თვე)
საშეღავათო პერიოდი
წლიური პროცენტი
სესხის ტიპი